Profesjonalna opieka nad osobami w domu

opieka nad seniorem

W Opiece w rodzinie POMOST skupiamy się przede wszystkim na pomocy w organizacji całodobowej opieki nad seniorami w domu. Rozważając wybór takiej formy opieki, warto pamiętać o kilku kwestiach:

  1. Opiekun staje się w pewnym sensie dodatkową osobą w rodzinie. Jest obecny przy osobie, nad którą sprawuje opiekę, praktycznie przez całą dobę. Pomaga w codziennych czynnościach, z którymi seniorzy sobie nie radzą, włączając w to zabiegi pielęgnacyjne oraz zapewnia towarzystwo w momentach, gdy reszta rodziny jest nieobecna w domu.
  2. Obecność opiekunki sprawującej opiekę nad osobami starszymi daje rodzinie możliwość natychmiastowej reakcji na zdarzenia losowe dotykające ich starszych krewnych oraz pewność dopilnowania realizacji zaleceń lekarskich, co w przypadku opieki geriatrycznej jest bardzo poważną kwestią.
  3. W zakresie opieki mieści się również dbałość o otoczenie i przestrzeń życia osoby starszej, co oznacza pomoc także w prowadzeniu domu. Ten aspekt zazwyczaj ograniczany jest umową do miejsc związanych bezpośrednio z opieką, ale najczęściej stanowi bardzo duże wsparcie dla rodziny seniora.
  4. Taka forma opieki sprawdza się znakomicie, gdy nie jest dla seniora narzuconą sytuacją. Stąd zawsze konieczne jest obserwowanie interakcji pomiędzy opiekunem i seniorem oraz współpraca rodziny z firmą POMOST. Aktywne współdziałanie rodziny i firmy (od początku dbającej o właściwą rekrutację osób mogących opiekować się innymi) pozwala na stworzenie w krótkim czasie atmosfery wzmacniającej psychikę seniora, budującej jego poczucie bezpieczeństwa i pozwalającej na aktywność fizyczną oraz intelektualną na miarę jego prawdziwych możliwości.
  5. Dobrze rozwijająca się opieka całodobowa pozwala osobie starszej poczuć się naprawdę akceptowanym członkiem rodziny, co w efekcie przekłada się na poprawę lub umocnienie wszystkich rodzinnych relacji.

starsza para

Formy opieki nad osobami starszymi 

Inne formy opieki, w których możemy pomóc:

  1. Na czas urlopu i na weekendy.

Zapewniamy opiekę o bardzo podobnym charakterze jak w przypadku opieki całodobowej. Oczywiście krótki czas zlecenia zmienia sposób powstawania relacji międzyludzkich, a w umowie przeważa realizacja aspektów opiekuńczych. Nie każdy, zwłaszcza w przypadku osób starszych, lubi nagłe zmiany w swoim życiu, taka krótkoterminowa opieka więc – choć zawsze zapewnia bezpieczeństwo – niekoniecznie buduje komfort emocjonalny seniora.

  1. Na noce i na godziny (tylko na terenie Łodzi)

Czasami konieczność nie daje nam wyboru. Jeśli znajdują się Państwo w sytuacji bez wyjścia, Opieka w rodzinie POMOST może pomóc awaryjnie: szybko i w zakresie, jaki wymusza sytuacja.

" Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji.
Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek oraz mądrość osób starszych. "