Informacje dodatkowe o opiece nad osobami starszymi

Opieka w rodzinie POMOST pomaga w zorganizowaniu opieki całodobowej. Nie oznacza to, że opiekunka pracuje 24 godziny na dobę. Nikt nie jest w stanie tak pracować. Z drugiej strony taka forma opieki umożliwia wsparcie w wielu czasochłonnych i często kłopotliwych dla rodziny czynnościach codziennych. Nasze opiekunki zajmujące się opieką nad osobami starszymi dzięki zaangażowaniu i elastycznemu podejściu do pacjentów mogą pomóc nie tylko w czynnościach pielęgnacyjnych, ale także w spędzaniu czasu wolnego przez seniorów – zgodnie z ich zainteresowaniami czy w uczestniczeniu w życiu religijnym. Takich dodatkowych aspektów opieki całodobowej jest oczywiście więcej.

Zakres i rodzaje współpracy

W ramach umowy na świadczenie całodobowej opieki nad osobami starszymi w domu opiekunka może:

 • Sama zaplanować i zorganizować czynności opiekuńcze zgodnie z zaleceniami rodziny czy lekarza.
 • Pomagać osobie starszej w wykonywaniu czynności życia codziennego, zapewniać higienę i estetyczny wygląd otoczenia.
 • Asekurować i wspierać w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
 • Aktywizować seniora oraz organizować jego czas wolny.
 • Zapewniać bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, utrzymywać stały kontakt z rodziną oraz zapewniać taki kontakt w razie potrzeby osobie, którą się opiekuje.
 • Udzielać wsparcia w sytuacjach trudnych, na przykład w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.
 • Dezynfekować, myć przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów domowych.
 • Słać łóżka, zmieniać bieliznę osobistą i pościelową.
 • Podawać posiłki dostosowane do diety oraz przyzwyczajeń podopiecznego, karmić lub pomagać podczas karmienia.
 • Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza, wykonywać zabiegi przeciwzapalne, czy kąpiele lecznicze.
 • Stosować profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielnej.
 • Robić zakupy, utrzymywać porządek i czystość w mieszkaniu.
 • Przeprowadzać podstawowe pomiary życiowe i monitorować poziom bólu.
 • Współpracować z bliskimi, z personelem medycznym, rehabilitacyjnym, psychologiem, środowiskiem oraz rodziną przy realizacji innych, koniecznych aspektów opieki.

Zalety opieki domowej nad osobami starszymi

Zapewnienie profesjonalnej opieki nad osobą starszą i schorowaną w jej własnym domu ma wiele pozytywnych stron. Jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy bliska osoba uległa wypadkowi bądź ma problemy z samodzielnym poruszaniem się. Warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, kiedy senior cierpi na problemy z koncentracją i zapomina o regularnym przyjmowaniu leków. To gwarancja bezpieczeństwa, która spowoduje, że bliscy będą mieli okazję codziennie zjeść zbilansowane i świeże posiłki lub może uchronić osoby starsze przed pożarem spowodowanym na przykład niewyłączeniem kuchenki gazowej. Dzięki opiece domowej można zapobiegać wypadkom domowym – które dla seniorów mogą być poważne w skutkach. Opiekunka zareaguje także w przypadku zasłabnięcia, udzieli pierwszej pomocy, wezwie pogotowie i poinformuje rodzinę. Opiekunki POMOST Opieka świadczące opiekę nad osobami starszymi w domu są empatyczne, życzliwe i z racji doświadczenia zauważą symptomy chorób, które w czasie wizyt rodziny mogą nie dawać o sobie znać.

Osoba starsza otoczona opieką w swoim domu czuje się bezpiecznie i swobodnie. To dlatego, że wprowadzenie opiekunki do rodziny nie wiąże się z przeprowadzką lub nagłym remontem mieszkania seniora – dla niego nie zmienia się nic, poza tym, że zyskuje poczucie, że ktoś zaufany nad nim stale czuwa. Wie, że ma wsparcie przy codziennych obowiązkach i nie musi martwić się praniem, sprzątaniem czy terminami płacenia rachunków. Opiekunki dbają także o aktywność osób starszych – pilnują wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, zachęcają do wstania z łóżka i przejścia się po mieszkaniu oraz dbają o możliwie najdłuższe utrzymanie samodzielności seniora. Jeśli nie ma takiej potrzeby, starają się nie wyręczać, by osoba starsza mobilizowała się do ruchu i samodzielnego wykonywania czynności. Dla starszych małżeństw taka pomoc opiekunki w domu oznacza brak konieczności rozdzielania, co jest bardzo ważne ze względu na stan psychiczny osób starszych.

Opieka oferowana przez POMOST Opieka zawsze dopasowana jest do potrzeb osoby starszej. Czasami wsparcie oznacza wspólne spędzanie czasu, kiedy opiekunka organizuje aktywność seniorom – na przykład wspólne gry, czytanie gazet, wykonywanie robótek ręcznych, czy po prostu tak potrzebna osobom starszym rozmowa, czy oglądanie telewizji.